Objektu apsaimniekošana

SIA "Rīgas nami" apsaimniekošanas pārvalde nodrošina nekustamo īpašumu uzturēšnu, inženiertīklu apkalpošanu un remontu, kā arī organizē ēku un teritoriju fizisko un tehnisko apsardzi.

Pārvalde veic šādas funkcijas:

  • Ēku elektroapgādes, siltumapgādes un ūdens apgādes ierīkošanu;
  • Organizē inženiertīklu apkalpošanu un remontu;
  • Uztur un uzrauga ēku un telpu tehnisko stāvokli atbilstoši normatīviem dokumentiem;
  • Plāno un veic iekārtu (siltummezglu, dzesēšanas sistēmas, vēdināšanas iekārtu, ūdensmērītāju mezglu, paaugstinošo ūdensapgādes sūkņu un citas iekārtas) plānotos un avārijas remontdarbus;
  • Nodrošina diennakts!!! operatīvu avārijas situāciju novēršanu objektos.
  • Veic Sabiedrības piederošo ēku telpu tehniskā stāvokļa apsekošanu un nepieciešamības gadījumā organizē atklāto neatbilstību novēršanu;
  • Organizē apsaimniekotajās telpās inventāra remontu, darba vietu iekārtošanu utt.;
  • Organizē ēku un teritoriju uzkopšanu;
  • Nodrošina Sabiedrības objektos organizētajos pasākumos tehnisko personālu;
  • Organizē ēku teritoriju un pasākumu fizisko un tehnisko apsardzi.


– Drukāt dokumentu