Atpakaļ

Jaunumi

Par labu “Rīgas nami” tiesa lemj no K.Kavaca piedzīt vairāk kā miljons eiro

2020. gada 16. martā Rīgas apgabaltiesa pēdējā tiesas sēdē apelācijas instancē saistībā ar SIA “Rīgas nami” iesniegto apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 6. septembra spriedumu, atzina Kārli Kavacu par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās. 

2011. gadā notika nelikumīgi darījumi starp SIA “Rīgas nami” bijušo amatpersonu, valdes priekšsēdētāju Kārli Kavacu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZEUS”. 2012. gadā tika ierosināts kriminālprocess par augsta riska finanšu darījumu veikšanu ar SIA “Rīgas nami” finanšu līdzekļiem. Šo darījumu rezultātā SIA “Rīgas nami” tika nodarīti zaudējumi aptuveni 1,6 miljonu eiro apmērā. Vēlāk tika pasludināts arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” maksātnespējas process. 

Vairāku apstākļu dēļ Kārļa Kavaca krimināllietas iztiesāšana stipri ievilkās, bet 2018. gada 6. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa taisīja attaisnojošu spriedumu, par kuru SIA “Rīgas nami” iesniedza apelācijas sūdzību, bet prokuratūra apelācijas protestu. 

2020. gada 16. martā Rīgas apgabaltiesa taisīja spriedumu, ar kuru atzina Kārli Kavacu par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 317. panta trešajā daļā un 327. panta pirmajā daļā, piespriežot Kārlim Kavacam reālu brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un 12 dienām. Papildus Kārlim Kavacam saglabāts aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim. 

Tāpat tiesa nosprieda savulaik no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” izņemtos naudas līdzekļus 582’271,61 eiro apmērā atzīt par noziedzīgi iegūtiem un atdot pēc piederības SIA “Rīgas nami”. 

Savukārt no Kārļa Kavaca SIA “Rīgas nami” labā piedzīta kaitējuma kompensācija 1’218’714,61 eiro apmērā. 

Rīgas apgabaltiesas spriedumu varēs pārsūdzēt 10 dienu laikā no 2020. gada 30. marta, kad būs pieejams pilns nolēmums.Share


– Drukāt dokumentu