Iepirkumi / Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 ar telpu kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana”

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 55,00 m2, t.sk. telpas Nr.1-3 ar platību 47,2m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,8m2, nomas tiesību mutisku izsoles ter

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,00 m2, t.sk. telpu grupas 010 telpas Nr.1-3 ar platību 47,2m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,8m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.– Drukāt dokumentu