Iepirkumi / Izsoles

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 92,40 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,10 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 ar kopējo platību 92,40 m2, nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

„Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,10 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, ar kopējo platību 37,06 m2, nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 37,06 m2, t.sk. telpu grupas 017 telpas Nr.22 , 23 ar platību 31,08 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 5,26 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana”– Drukāt dokumentu