Iepirkumi / Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,6 m2, t.sk. telpu grupas 054 telpas Nr.1-3, nomas tiesību mutisku izsoli

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,6 m2, t.sk. telpu grupas 054 telpas Nr.1-3 , nomas tiesību mutisku izsoli– Drukāt dokumentu