Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas līguma noslēgšana

izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  OU "Artworld Grupp" filiāle "Artworld Group", reģistrācijas Nr. 42103085230.

-       līguma noslēgšanas datums:  13.03.2019.

-       līguma beigu termiņš: 15.03.2025.– Drukāt dokumentu