Atpakaļ

Iepirkumi

Telpu ēkā Brīvības ielā 49/53 ar kopējo platību 1021,22 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Telpu ēkā Brīvības ielā 49/53 ar kopējo platību 1021,22 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

-izsoles datums: 08.04.2018.;
Saskaņā ar izsoles nolikumu izsole atzīstama par nenotikušu.– Drukāt dokumentu