Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.30 ar kopējo platību 10,9 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 014, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.30 ar kopējo platību 10,9 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 014,  nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

 

-       izsoles datums:  06.06.2019.;

-       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Peony”; reģistrācijas Nr. 50203213111,

-       nosolītā nomas maksa: 320.00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu