Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 269,17 m2 (1C-3., 4.st.) nomas tiesību līguma noslēgšana”

 

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 269,17 m2  (1C-3., 4.st.) nomas tiesību līguma noslēgšana

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  Rolandu Veinbergu, reģistrācijas kods 14027012712;

-       līguma noslēgšanas datums:  17.10.2019.;

-       līguma beigu termiņš: 30.09.2025.– Drukāt dokumentu