Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību līguma slēgšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību līguma slēgšana: 

  • līguma slēgšanas datums:  02.03.2020.;
  • izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  fizisku personu;
  • līguma beigu termiņš: 31.01.2021.


– Drukāt dokumentu