lv
Atbalsta saņēmēji

SIA „Rīgas nami” valdījumā un īpašumā esošo nekustamo īpašumu nomnieki, kuri saņēmuši atbalstu – KOPĒJAIS SARAKSTS (12.06.2020.)