lv
Izraudzīta apvienotās kapitālsabiedrības SIA “Rīgas nami” padome

14.06.22

SIA “Rīgas nami” dalībnieku sapulcē 14. jūnijā tika pieņemts lēmums izveidot SIA “Rīgas nami” padomi trīs locekļu sastāvā, apstiprinot attiecīgos statūtu grozījumus.

 

Rīgas dome 2021. gada 15. decembrī lēma veikt četru Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju apvienošanas ceļā, SIA “Rīgas nami” kā iegūstošajai kapitālsabiedrībai pievienojot SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss”. Kapitālsabiedrības tiek apvienotas ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī stiprināt korporatīvo pārvaldību un administratīvo kapacitāti. SIA “Rīgas nami” reorganizācijas rezultātā kļūst par lielu kapitālsabiedrību, kurā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam izveidojama padome.

 

Padomes locekļu amatos ievēlēti kandidāti, kurus nominācijas komisija atzina par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem un kuri visās trīs atlases kārtās kopā ieguva vislielāko punktu skaitu. Lēmums stāsies spēkā un padome darbu sāks 4. jūlijā.

 

Par padomes locekli nekustamo īpašumu pārvaldības jomā ir ievēlēts Andris Vārna, kurš šobrīd ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis. A. Vārna ir sertificēts nekustamo īpašumu pārvaldnieks, kā arī ir ieguvis ekonomista kvalifikāciju uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē.

 

Par padomes locekli finanšu jautājumu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā ir ievēlēta Ilze Bukulde, kura ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un finansēs, pabeidzot studijas Rīgas Biznesa skolā ar izcilību, un sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. Viņa līdzšinējā darba pieredzē ir pildījusi “PATA GRUPA” un AS “PATA SALDUS” finanšu direktores un valdes locekles pienākumus, kā arī bijusi Lielo korporatīvo klientu segmenta vadītāja AS “SEB banka”.

 

Par padomes locekli korporatīvas pārvaldības, stratēģiju un pārmaiņu vadības jomā ievēlēts Andris Liepiņš, kurš šobrīd ir VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja vietnieks un līdzšinējā darba pieredzē ir pildījis AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētāja vietnieka un AS “Starptautiskā lidosta Rīga” valdes priekšsēdētāja pienākumus. A. Liepiņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā Rīgas Tehniskajā universitātē un maģistra grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē.

 

Visiem padomes locekļiem ir nozīmīga pieredze uzņēmumu vadībā, uzņēmumu restrukturizācijā, darbības izmaksu optimizēšanā, jaunu attīstības rīcības virzienu un uz rezultātu orientētas kultūras ieviešanā un pārmaiņu vadībā. Kļūstot par SIA “Rīgas nami” padomes locekļiem, kandidāti ir pauduši gatavību līdz šim iegūtās zināšanas, profesionālo pieredzi un prasmes izmantot SIA “Rīgas nami” sekmīgas un finansiāli stabilas darbības nodrošināšanai, efektīvai attīstībai un ilgtspējīgai pārvaldībai, sniedzot savu ieguldījumu SIA “Rīgas nami” pārvaldībā atbilstoši labākās korporatīvās prakses piemēriem. SIA “Rīgas nami” jākļūst par nozares profesionāli, nodrošinot efektīvu nekustamo īpašumu, t.sk. kultūrvēsturisko īpašumu pārvaldību, kas sniedz Rīgas pilsētai un tās viesiem modernus risinājumus, dod iespēju strādāt ilgtspējīgāk, piedāvājot katrai organizācijai piemērotu darba, tirdzniecības un pasākumu īstenošanas vidi ar zemākām pārvaldīšanas izmaksām un inovatīviem risinājumiem.

 

Jaunās padomes pirmais uzdevums būs jaunas pastāvīgas apvienotās kapitālsabiedrības valdes izveide, definējot kandidātiem izvirzāmās profesionālās pieredzes prasības un nepieciešamās vadības kompetences, organizējot publisku kandidātu nominācijas procedūru, kā arī jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadība un kapitālsabiedrību apvienošanās tālāko procesu koordinēšana.

Citas aktualitātes
15.-17. decembrī Rīgas Centrāltirgū norisināsies "Senioru Ziemassvētku tirdziņš"
12.12.22

Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā 15.-17. decembrī plkst. 09.00-17.00 norisināsies "Senioru Ziemassvētku tirdziņš."

Vairāk
Melngalvju nams svin 23. dzimšanas dienu
09.12.22

Šodien, devītajā novembrī, par Rīgas vizītkarti dēvētais Melngalvju nams atzīmē 23. dzimšanas dienu kopš nama atjaunošanas. Vienlaikus tas svin arī 688. jubileju kopš nama celšanas.

Vairāk