lv
PAR LABU “RĪGAS NAMI” TIESA LEMJ NO K.KAVACA PIEDZĪT VAIRĀK KĀ MILJONS EIRO

20.03.20

2020. gada 16. martā Rīgas apgabaltiesa pēdējā tiesas sēdē apelācijas instancē saistībā ar SIA “Rīgas nami” iesniegto apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 6. septembra spriedumu, atzina Kārli Kavacu par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās.

2011. gadā notika nelikumīgi darījumi starp SIA “Rīgas nami” bijušo amatpersonu, valdes priekšsēdētāju Kārli Kavacu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZEUS”. 2012. gadā tika ierosināts kriminālprocess par augsta riska finanšu darījumu veikšanu ar SIA “Rīgas nami” finanšu līdzekļiem. Šo darījumu rezultātā SIA “Rīgas nami” tika nodarīti zaudējumi aptuveni 1,6 miljonu eiro apmērā. Vēlāk tika pasludināts arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” maksātnespējas process.

 

Vairāku apstākļu dēļ Kārļa Kavaca krimināllietas iztiesāšana stipri ievilkās, bet 2018. gada 6. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa taisīja attaisnojošu spriedumu, par kuru SIA “Rīgas nami” iesniedza apelācijas sūdzību, bet prokuratūra apelācijas protestu.

 

2020. gada 16. martā Rīgas apgabaltiesa taisīja spriedumu, ar kuru atzina Kārli Kavacu par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 317. panta trešajā daļā un 327. panta pirmajā daļā, piespriežot Kārlim Kavacam reālu brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un 12 dienām. Papildus Kārlim Kavacam saglabāts aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

 

Tāpat tiesa nosprieda savulaik no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZEUS” izņemtos naudas līdzekļus 582’271,61 eiro apmērā atzīt par noziedzīgi iegūtiem un atdot pēc piederības SIA “Rīgas nami”.

 

Savukārt no Kārļa Kavaca SIA “Rīgas nami” labā piedzīta kaitējuma kompensācija 1’218’714,61 eiro apmērā.

 

Rīgas apgabaltiesas spriedumu varēs pārsūdzēt 10 dienu laikā no 2020. gada 30. marta, kad būs pieejams pilns nolēmums.

Citas aktualitātes
Pievienojies mūsu komandai
18.02.21

Aicinām pievienoties mūsu komandai Finanšu ekonomistu - datu analītiķi. 

Vairāk
SIA "RĪGAS NAMI" TURPINA SNIEGT ATBALSTU SAVIEM NOMNIEKIEM
15.01.21

Saistībā ar COVID-19 izplatību valstī SIA “Rīgas nami” turpina piedāvāt nomas maksas samazinājumu saviem nomniekiem. 

 

 

Vairāk
ZILĀS GVARDES ZĀLES INTERJERA RADĪTĀJA GŪST PROFESIONĀĻU ATZINĪBU
16.07.20

Par nozīmīgiem sasniegumiem arhitektūras jomā konkursā-forumā “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” žūrijas atzinību saņēmusi arhitekte Signe Zihelmane par Melngalvju nama Zilās gvardes zāles un Salona interjera izveidi.

Vairāk
RĪGAS KONGRESU NAMS AICINA BŪVNIEKUS PIETEIKTIES ĒKAS LIELĀS ZĀLES ATJAUNOŠANAS DARBIEM
16.06.20

Pasākumu centrs “Rīgas Kongresu nams” ir izsludinājis iepirkumu par Lielās zāles un ēkas publiskās zonas atjaunošanu. No 2020. gada 15. jūnija līdz 20. jūlijam būvniecības firmas tiek aicinātas izvērtēt iepirkumu un piedalīties konkursā.

Vairāk
"RĪGAS NAMI" TELPU NOMNIEKIEM PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI PIEDĀVĀ CITUS IZDEVĪGUS LAIKUS
26.05.20

SIA "Rīgas nami" telpu nomniekiem pasākumu organizēšanai piedāvā citus izdevīgus laikus līdz 2021. gada 30. decembrim.

Vairāk
PAR NAUDAS ATMAKSU NENOTIKUŠA PASĀKUMA GADĪJUMĀ
19.05.20

SIA “Rīgas nami” ir saņēmusi vairāku sadarbības partneru iesniegumus ar lūgumu pārcelt pasākumu norises laiku pasākumu centros “Rīgas Kongresu nams”, “Melngalvju nams” un kinoteātrī “Splendid Palace”. Pašlaik notiek aktīvs darbs pie pasākumu kalendāra veidošanas.

Vairāk