lv
Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

04.02.22

Informācija par SIA „Rīgas nami” valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību.

SIA “Rīgas nami” informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

 

Sakarā ar to, ka 2021. gada 9. decembrī stājās spēkā grozījumi Noteikumos, SIA “Rīgas nami”  turpinās piešķirt Atbalstu Nomniekiem par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim, ievērojot to, ka Nomnieks par minēto laikposmu var iesniegt iesniegumu  SIA “Rīgas nami” līdz 2022. gada 31. martam.

 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem un pieejamo informāciju Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā, kur pieejamas arī  iesniegumu veidlapas:

https://id.riga.lv/2021/12/10/par-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samazinajuma-piemerosanu-sakara-ar-covid-19-izplatibu-2//

 

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai SIA "Rīgas nami" nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus, sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz rigasnami@riga.lv.

Citas aktualitātes