lv
“RĪGAS NAMI” NOMNIEKI SAŅEM NOMAS MAKSAS ATBALSTU

06.05.20

Saistībā ar COVID-19 izplatību valstī līdz 2020. gada 5. maijam SIA “Rīgas nami” 18 uzņēmējiem ir apstiprinājusi nomas maksas samazinājumu. 

Ņemot vērā šī brīža krīzes situāciju valstī, SIA “Rīgas nami” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija strādā ārkārtas režīmā un pašlaik atbalstu nomas maksas samazinājumam vai atbrīvojumam ir saņēmuši jau 18 telpu nomnieki.

Pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas:

  • pasākumu organizēšana, izklaides un atpūtas darbība;
  • mazumtirdzniecība specializētos veikalos;
  • mākslinieku darbība;
  • restorānu, kafejnīcu, bāru un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
  • ceļojumu biroja pakalpojumi.

12 gadījumos uzņēmējiem ir piešķirts telpu nomas maksas atbrīvojums, 6 gadījumos – nomas maksas samazinājums.

SIA „Rīgas nami” nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalstu, pieejams šeit

Šobrīd 6 nomnieki nav saņēmuši nomas maksas atlaides, jo pieteikuma izskatīšanas brīdī neatbilda Ministru kabineta noteikumos Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktajiem atbalsta saņemšanas kritērijiem.

Ņemot vērā 2020. gada 28. aprīlī Ministru kabineta noteikumos Nr. 180 veiktos kritēriju grozījumus, ļoti ceram, ka nomnieki, kuri iepriekš nekvalificējās nomas atlaides piemērošanas kritērijiem, sagatavos nepieciešamo informāciju un iesniegs to SIA “Rīgas nami”, lai sadarbība turpinātos.

Citas aktualitātes