lv
SIA “RĪGAS NAMI” AICINA NOMNIEKUS NEIZPLATĪT NEPATIESAS ZIŅAS

05.05.20

SIA “Rīgas nami” lūdz savus telpu nomniekus, tajā skaitā “Balzāmbārs” pārstāvjus, publiskajā telpā neizplatīt nepatiesas un vienpusējas ziņas par līdzšinējo un esošo sadarbību.

SIA “Rīgas nami” ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura savus ienākumus un izdevumus veido patstāvīgi, nesaņemot dotācijas no pašvaldības. Galvenais SIA “Rīgas nami” darbības virziens ir kultūrvēsturisko ēku apsaimniekošana un telpu iznomāšana Rīgas centrā. Kapitālsabiedrības nomnieki lielākoties ir veiksmīgi uzņēmumi, kas ir pratuši un prot īstenot savu uzņēmējdarbību ilgtermiņā. Tajā skaitā, vērtējot ekonomiskās izaugsmes tempu un veidojot finanšu uzkrājumus tām dzīves situācijām, kurās ienākumi nedod gaidītos rezultātus. Mūsdienās uzņēmējiem – telpu nomniekiem, tieši tāpat kā SIA “Rīgas nami”, ir jābūt gataviem ikvienai jaunai krīzei, jāprot izdzīvot jaunajos apstākļos. Par nožēlu jāatzīst, ja uzņēmējs neparedz šādas krīzes, tad iespējams ir pakļauts riskam bankrotēt, kas nenāk par labu ne iesaistītajām pusēm, ne valstij kopumā.

Diemžēl ne visi nomnieki šajā situācijā ir godprātīgi – trešajām pusēm sniedz maldinošu informāciju par sadarbību un veicina neslavas celšanu uzņēmumam SIA “Rīgas nami”.

SIA “Rīgas nami” nomnieka “Balzāmbārs” pārstāvju izplatītā informācija medijos ir nepatiesa. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad nomnieks – “Balzāmbārs” jau no 2020. gada sākuma ir uzkrājis parādu par neapmaksātiem rēķiniem, tajā skaitā komunālajiem maksājumiem (piemēram, elektrība, kanalizācija, siltums). Turklāt tas ir par laika periodu, kam nav nekāda saistība ar COVID-19 izplatību valstī. SIA “Rīgas nami” bijusi spiesta šos komunālos rēķinus apmaksāt, savā ziņā “kreditējot” “Balzāmbārs” darbību. Uzņēmējus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar laikus nomaksāt rēķinus par telpu nomu vai komunālajiem maksājumiem, SIA “Rīgas nami” vienmēr aicina informēt un vienoties par nesamaksāto rēķinu samaksas kārtību. Diemžēl iesniegumu ar šādu aicinājumu no “Balzāmbārs” īpašnieka SIA “Rīgas nami” saņēma tikai 2020. gada 30. aprīlī.

Vēlreiz jāuzsver, ka telpu iznomātājam ir svarīgi saglabāt visus nomniekus, tāpēc SIA “Rīgas nami” pārstāvji ar saviem klientiem turpina intensīvu, individuālu darbu, konsultējot par pieteikumu sagatavošanu nomas maksas atbalsta saņemšanai. Tāpat ir jāņem vērā, ka SIA “Rīgas nami” kā Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai arī šajos apstākļos nav likumiskas tiesības interpretēt normatīvajos aktos noteikto nomas maksas atbrīvojumu kārtību un to var piemērot tikai un vienīgi saskaņā ar Ministra kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kuru pēdējie grozījumi stājās spēkā 2020. gada 30. aprīlī.

Aicinām visus SIA “Rīgas nami” nomniekus šajā valstī grūtajā situācijā rīkoties adekvāti, sadarboties un neizplatīt nepatiesu informāciju.

Citas aktualitātes