lv
SIA “Rīgas nami” padome turpina darbu pilnā sastāvā. Par padomes priekšsēdētāju izvēlēts Mārtiņš Ziemanis

05.04.23

Sākot ar 3. aprīli SIA “Rīgas nami” padomē darbu uzsācis Mārtiņš Ziemanis. Dalībnieku sapulce viņa kandidatūru izvēlējās, ņemot vērā kompetenci nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un attīstībā.

Konkursā uz šo amatu piedalījās 16 kandidāti. Mārtiņš Ziemanis visās atlases kārtās ieguva vislielāko punktu skaitu.

 

Jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnēs ļāvis M. Ziemanim veiksmīgi administrēt ar nekustamajiem īpašumiem saistītus jautājumus Rīgas brīvostas pārvaldē, kurā viņš pilda pārvaldnieka vietnieka amatu. Viņa vadībā izstrādāta jauna nekustamā īpašumu nomas maksu metodika, nekustamā īpašuma portfeļa stratēģija, kā arī veikta virkne uzlabojumu Rīgas brīvostas pārvaldes un ar to saistīto uzņēmumu korporatīvajā pārvaldībā.

 

Uzsākot darbu padomē, M. Ziemanis kā galvenās prioritātes redz jaunas uzņēmuma stratēģijas izstrādi, nekustamā īpašuma portfeļa attīstības stratēģijas izstrādi, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanu un procesu digitalizāciju.

 

SIA “Rīgas nami” padomē jau strādā Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja ir Baiba Beatrise Sleže. Uz vakantajām valdes locekļu vietām šobrīd notiek atklāts konkurss.

 

SIA "Rīgas nami" ir Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums, kura darbības virzieni ir ēku inženiertehniskā uzturēšana un apsaimniekošana, dzīvojamā fonda pārvaldīšana un izīrēšana, tirdzniecības platību un biroju telpu noma, kultūras pasākumu organizēšana, tūrisma veicināšana, pasākumu centru un nekustamo īpašumu pārvaldīšana un attīstīšana. Uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 1700 ēkas, tostarp 156 skolas, 122 bērnudārzus un citus publiskus īpašumus.

 

Pērn tika veikta četru Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācija, "Rīgas namiem" pievienojot SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss".

Citas aktualitātes