lv
Inga Cerbule

SIA “Rīgas nami” Valdei ir noteiktas paraksttiesības kopīgi.

SIA “Rīgas nami” Valdes kompetenču sadalījums tiek noteikts atbilstoši efektīvai SIA “Rīgas nami” pārvaldībai un darbu organizācijas nepieciešamībai.

 

SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Inga Cerbule.

SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja kopš 2022. gada 22. februāra.

Profesionālā darba pieredze:

Inga Cerbule ieņem SIA “Rīgas pilsētbūvbnieks” valdes priekšsēdētājas amatu kopš 2013. gada un SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājas amatu kopš 2022. gada.

  • No 2013. gada SIA “Rīgas pilsētbūvbnieks” valdes priekšsēdētāja.
  • No 2010. gada līdz 2013. gadam Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece SIA “Getliņi Eko”.
  • No 2010. gada līdz 2013. gadam Rīgas domes Īpašuma departamenta administratīvās pārvaldes priekšniece, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietniece.

No 2003. gada līdz 2010. gadam Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšniece, Rīgas domes Finanšu departamenta direktora vietniece.

Izglītība:

  • 1988. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi augstāko izglītību Finanšu un kredīta specialitātē.
  • 1997. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Vadības un ekonomikas informātikas fakultāti un ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā.