lv
INGA KRONBERGA

SIA “Rīgas nami” Valdei ir noteiktas paraksttiesības kopīgi.

SIA “Rīgas nami” Valdes kompetenču sadalījums tiek noteikts atbilstoši efektīvai SIA “Rīgas nami” pārvaldībai un darbu organizācijas nepieciešamībai.

                                                            

SIA “Rīgas nami” pagaidu valdes locekle Inga Kronberga

SIA “Rīgas nami” pagaidu valdes locekle kopš 2021.gada 27.aprīļa.

Profesionālā darba pieredze:

Inga Kronberga vada SIA “Rīgas nami” Administratīvo pārvaldi kopš 2020.gada, pirms tam – Lietvedības nodaļas vadītāja.

  • No 2014.gada līdz 2019.gadam VSIA „Latvijas Televīzija” sekretariāta vadītāja
  • No 2009.gada līdz šim brīdim lektore Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA)
  • No 2009. līdz 2012.gadam studiju kvalitātes vadītāja Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA)
  • No 2006.gada līdz 2009.gadam sekretariāta vadītāja SIA „Reaton, LTD”
  • No 2004.gada līdz 2006.gadam maģistrantūras metodiķe Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA)

Izglītība:

  •    2011.gads - LU Pedagoģijas nodaļa, Tālākizglītības programma „Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas augstākās izglītības telpā” (sertifikāts)
  •    No 2010.gada līdz 2012.gadam - Starpaugstskolu (RISEBA, BA un VeA) doktorantūras studiju programma „Biznesa vadība”
  •    No 2004.gada līdz 2009.gadam - Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
  •    No 1997.gada līdz 2001.gadam - Bakalaura diploms,

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte