lv
Vineta Verika

SIA “Rīgas nami” Valdei ir noteiktas paraksttiesības kopīgi.

SIA “Rīgas nami” Valdes kompetenču sadalījums tiek noteikts atbilstoši efektīvai SIA “Rīgas nami” pārvaldībai un darbu organizācijas nepieciešamībai.

SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika

SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) valdes priekšsēdētāja kopš 2012.gada.

Valdes priekšsēdētajas Vinetas Verikas kompetencē esošie jautājumi: visu Sabiedrības struktūrvienību mērķu noteikšana, pārraudzība un kontrole; pastāvīga Sabiedrības darbības uzraudzība, regulāra budžeta rādītāju analīze, Sabiedrības darba plānu izpildes monitorings, personāla pārvaldība, Sabiedrībai nepieciešamo finanšu pakalpojumu uzraudzība, grāmatvedības un lietvedības darba organizēšana, attīstības un būvniecības projekti, iepirkumu plāna pārraudzība, komercdarbības plānošana, tai skaitā Sabiedrības pasākumu centru darbības stratēģijas, darbības kontrole, sniedzamo pakalpojumu klāsts, cenu noteikšanas politika, tiesvedības.

Profesionālā darba pieredze:

  • Vinetas Verikas profesionālā pieredze ir bijusi saistīta ar uzņēmumu vadību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Darba pieredze:

  • No 2002.gada līdz 2012.gadam SIA “Merks” (būvniecība un projektu attīstība) valdes locekle, tehniskā direktore.
  • No 1999.gada līdz 2002.gadam SIA “Dresser Latvia Limited” (tehnoloģisko būvju projektēšana, būvniecība un piegāde) izpilddirektora vietniece.
  • No 1996.gada līdz 1999.gadam SIA “Pricon-Latvija” (tehnoloģisko būvju projektēšana, būvniecība un piegāde) Projektēšanas nodaļas vadītāja.

Izglītība: 

  • 2005. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāti un ieguvusi maģistra profesionālo grādu uzņēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītājs.
  • 1993. gadā absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti un ieguvusi arhitekta kvalifikāciju.