lv
Iznomā
Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 90A, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0055, zemesgabala daļas ar kopējo platību 30,00 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

12.06.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,99 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

12.06.2024

Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,99 m2, t.sk. telpu grupas 003 telpas Nr. 1-3 ar kopējo platību 79,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 13,19 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 121,77 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

12.06.2024

Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 121,77 m2, t.sk. telpu grupas 053 telpas Nr. 1-9 ar kopējo platību 104,5 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 17,27 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 125,96 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

12.06.2024

Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 125,96 m2, t.sk. telpu grupas 009 telpu Nr. 1-7 ar kopējo platību 108,1 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 17,86 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002, daļas no telpas Nr. 26 ar kopējo platību 10,90 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

16.05.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002, daļas no telpas Nr. 2 ar kopējo platību 10,40 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

16.05.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002 daļu no telpas Nr. 10 ar kopējo platību 7,80 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

16.05.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002 daļas no telpām Nr. 8 – Nr. 10 ar kopējo platību 7,8 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

11.04.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 1. stāva telpu grupas 001 telpas Nr. 82 un telpu grupas 003 telpu Nr. 1 – Nr. 5 ar kopējo platību 45,60 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

11.04.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1. stāva telpu grupas 001 telpu Nr. 34 – Nr. 39 ar kopējo platību 63,9 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

11.04.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1. stāva telpu grupas 001 telpu Nr. 40 – Nr. 42 ar kopējo platību 22,3 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

11.04.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

09.04.2024

Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk. 2. stāva telpu grupas 003 telpu Nr. 3, 5, 6 ar kopējo platību 64,40 m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002, daļa no telpas Nr. 33 un daļa no telpas Nr. 38 ar kopējo platību 10,10 m2 nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

20.03.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1. stāva telpu grupas 001, telpas Nr. 28 un daļas no telpas Nr. 1 ar kopējo platību 64,9 m2 nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

20.03.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1. stāva telpu grupas 001, telpu Nr. 10, 11 ar kopējo platību 12,5 m2 nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

20.03.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2. stāva telpu grupas 005 telpas Nr. 17 ar kopējo platību 14 m2 nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

19.03.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

19.03.2024

Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk. 2. stāva telpu grupas 003 telpu Nr. 3, 5, 6 ar kopējo platību 64,40 m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3k-6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 010, telpu grupas 001 telpu Nr. 1-7 ar kopējo platību 186,80 m2, mutiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

11.03.2024

Vairāk
Par mutiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu Torņa ielā 4

07.03.2024

Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 102,77 m2, t.sk. telpu grupas 002 telpu Nr. 1-4 un telpu grupas 910 telpas Nr. 3 ar iznomājamo platību 88,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 14,57 m2, mutiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāva komerctelpu ar kopējo platību 65,4 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

12.02.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 1.stāva komerctelpu ar kopējo platību 103,2 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

12.02.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2.stāva biroja telpas ar kopējo platību 13,8 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

12.02.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Emmas ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 112 0022 001, 1. stāva telpu grupas 094, nedzīvojamo telpu Nr. 1-7 ar kopējo platību 64,1 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

23.01.2024

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Aglonas ielā 35 k-3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 078 0412 001, pagraba telpu grupas 159, nedzīvojamo telpu Nr. 10, 11, 15, 16 ar kopējo platību 45,7m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

11.01.2024

Par nekustamā īpašuma Aglonas ielā 35 k-3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 078 0412 001, pagraba telpu grupas 159, nedzīvojamo telpu Nr. 10, 11, 15, 16 ar kopējo platību 45,7m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par Nekustamo īpašumu Centrāltirgus ielā 3 k-2, Centrāltirgus ielā 1, nomas tiesību rakstiska izsole

15.12.2023

Par Nekustamo īpašumu Centrāltirgus ielā 3 k-2, Centrāltirgus ielā 1, Centrāltirgus ielā 3 k-3, Gaiziņa ielā 5 k-12, Rīgā ar kopējo platību 375,17 m2, nomas tiesību rakstiska izsole
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

14.12.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002, nedzīvojamās telpas Nr. 3 ar kopējo platību 23,3 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

14.12.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 1.stāva telpu grupas 001, nedzīvojamās telpas Nr. 88 - 89 ar kopējo platību 16,2 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

14.12.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 1.stāva telpu grupas 001, nedzīvojamās telpas Nr. 80 ar kopējo platību 14,4 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Aglonas ielā 35 k-3, Rīgā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu

14.12.2023

Par nekustamā īpašuma Aglonas ielā 35 k-3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 078 0412 001, pagraba telpu grupas 159, nedzīvojamo telpu Nr. 10 - 11 ar kopējo platību 18,4 m2, rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību rakstiska izsole

14.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2. stāva telpu grupas 002, telpa Nr. 1 (saskaņā ar skiču projektu) jeb daļa no telpas Nr. 38 (saskaņā ar 25.11.2005. Būves tehniskās inventarizācijas lietu) ar kopējo platību 14,1 m2, nomas tiesību rakstiska izsole
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

13.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 3 tirdzniecības vietas Nr. 5 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpas ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 3, tirdzniecības vietas Nr. 4  ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,7 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 1 tirdzniecības vietas Nr. 1 ar platību 7,5 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,2 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 4 tirdzniecības vietas Nr. 6 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk