lv
Iznomā
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpas ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 3, tirdzniecības vietas Nr. 4  ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 4 tirdzniecības vietas Nr. 6 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Nomas līguma noslēgšana Tērbatas ielā 2K

11.12.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,7 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 1 tirdzniecības vietas Nr. 1 ar platību 7,5 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,2 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk