lv

Iepirkumi pieejami EIS profilā

E-pasts: rigasnami@rigasnami.lv

Iepirkumi
SIA “Rīgas nami” no 2019. gada 1. janvāra informāciju par plānotiem un izsludinātiem iepirkumiem, noslēgtiem iepirkumu līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto internetā publiski pieejamā valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēmā) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - SIA “Rīgas nami” pircēja profilā EIS profils.

 

SIA "Rīgas nami" iepirkumu organizēšanas politika

 

Informācija par SIA "Rīgas nami" noslēgtajiem līgumiem no 2024. gada

01.01. - 31.03.2024.

 

Informācija par SIA "Rīgas nami" noslēgtajiem līgumiem no 2023. gada

01.01. - 31.03.2023.

01.04. - 31.07.2023.

01.07. - 30.09.2023.

01.10. - 31.12.2023.