lv

Iepirkumi pieejami EIS profilā

E-pasts: rigasnami@rigasnami.lv

Iepirkumi

 

SIA “Rīgas nami” no 2019. gada 1. janvāra informāciju par plānotiem un izsludinātiem iepirkumiem, noslēgtiem iepirkumu līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto internetā publiski pieejamā valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēmā) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - SIA “Rīgas nami” pircēja profilā EIS profils.

Informācija par SIA "Rīgas nami" veiktajiem iepirkumiem līdz 2018. gada 31. decembrim pieejama šeit.

 

SIA "Rīgas nami" iepirkumu organizēšanas politika

 

Informācija par SIA "Rīgas nami" noslēgtajiem līgumiem no 2023. gada

01.01.-31.03.2023.

01.04.-31.07.2023.

01.07.-30.09.2023.