lv

Par uzņēmumu

RĪGAS NAMI – LĪDERIS RĪGAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

 

Kopējā zemes platība: 

2 556 242 m2

Kopējā ēku platība: 

1 963 411 m2

Kopējā nekustamo īpašumu vērtība (EUR):

200 miljoni

 

SIA „Rīgas nami” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta 1989. gadā. Tās galvenie darbības virzieni ir Rīgas vēsturisko īpašumu attīstīšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī kultūras pasākumu nodrošināšana pasākumu centros – Melngalvju namā un kinoteātrī "Splendid Palace".

 

2022. gada 1. novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija, tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

 

VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS IR NODROŠINĀT:

  • kvalitatīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko, kā arī nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu objektu, tai skaitā Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; attīstot objektus, sasniegt ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības pieaugumu, integrējot tos apkārtējā pilsētvidē, bet saglabājot objektu vēsturisko autentiskumu, nodrošinot kultūras pasākumu un kultūras mantojuma pieejamību, kā arī veicinot vietējo un dažādu citu kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību;
  • kvalitatīvu Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda un citu objektu attīstīšanu, atjaunošanu un apsaimniekošanu, lai sociāli atbildīgi un efektīvi nodrošinātu pašvaldības funkciju īstenošanu un pārdomātu pilsētas attīstību;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu kvalitatīvu un ilgtermiņā lietderīgu pārvaldīšanu un pilna cikla apsaimniekošanu, sabiedrības interesēs panākot institūciju nepārtrauktu, pilnvērtīgu pieejamību un drošu darbību, kā arī efektīvu resursu izmantošanu;
  • nodrošināt uzņēmumā labu pārvaldību, darbības caurskatāmību un efektīvu resursu izmantošanu.  

 

Darbības virzieni

  • Nekustamo īpašumu pārvaldīšana un iznomāšana
  • Būvniecība/kapitālie remonti un projektu attīstība
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumu un savu īpašumu apsaimniekošana
  • Tirgu (Rīgas Centrāltirgus, Vidzemes tirgus, tirgus "Latgale") pārvaldīšana, apsaimniekošana, attīstība
  • Pasākumu centru darbības nodrošināšana (telpas, kino demonstrēšana, izstāžu un ekspozīciju izrādīšana)

 

SIA "Rīgas nami" logotipi