lv
Ilze Bukulde

                                                            

 

 

 

SIA “Rīgas nami” padomes locekle kopš 2022. gada 4. jūlija.

(pilnvaru termiņš – līdz 2027. gada 3. jūlijam)

 

Kompetences sadalījums: padomes locekle ar kompetenci finanšu jautājumu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

 

Profesionālā darba pieredze:

Ilze Bukulde ieņem VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”  valdes locekles amatu kopš 2023. gada marta.

  • No 2015. gada līdz 2023. gada martam SIA “Technohouse” vadītāja un valdes locekle;
  • No 2016. gada līdz 2021. gadam AS “PATA Saldus” Finanšu direktore, valdes locekle;
  • No 2017. gada līdz 2020. gadam UAB “Corporate Services” (EMI) Padomes priekšsēdētāja;
  • No 2016. gada līdz 2020. gadam  SIA “PATA” Grupas Finanšu direktore, Grupas uzņēmumu valdes locekle;
  • No 2005. gada līdz 2015. gadam AS “SEB banka”:

 - Lielo korporatīvo klientu segmenta vadītāja Biznesa attīstības pārvaldē (2013 - 2015);

- Vecākā klientu darījumu vadītāja Lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldē (2007 - 2013);

- Klientu darījumu vadītāja Vidzemes filiālē (2005 - 2007).

 

Izglītība:

  • 2018. gadā absolvējusi Rīgas Biznesa Skolu un ieguvusi Profesionālo maģistra grādu Uzņēmumu un Organizāciju vadīšanā, un Finansēs – diploms ar izcilību;
  • 2016. gadā Vestfordas vadības skola (AAE) - biznesa vadības maģistra apmaiņas programma;
  • 2015. gadā Bufalo universitāte (ASV)  - biznesa vadības maģistra apmaiņas programma;
  • 2004. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu Ekonomikā;
  • 2002. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi Sociālo zinātņu bakalaura grādu Vadībzinībās.