lv
Mārtiņš Ziemanis
                                                            

SIA “Rīgas nami” padomes loceklis kopš 2023. gada 3. aprīļa.

(pilnvaru termiņš – līdz 2028. gada 2. aprīlim)

 

Kompetences sadalījums: padomes loceklis nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jomā.

 

Profesionālā darba pieredze: Mārtiņš Ziemanis ieņem Rīgas Brīvostas pārvaldes vietnieka amatu kopš 2017. gada janvāra un SIA “Rīgas brīvostas flote” kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu kopš 2017. gada jūlija. Papildus darbojas kā deleģētais pārstāvis korporatīvās pārvaldības un attīstības, inovāciju komitejās Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (Business at OECD (BIAC)), Juridiskās komitejas vadītājs un Vadības komitejas loceklis, European Sea Ports Organisation, Juridiskās komitejas vadītājs Valdes juridiskais konsultants, International Association of Ports and Harbours.

  • No 2014. gada līdz 2016. gadam SIA “Deloitte Latvia” vadošais jurists, publiskā sektora servisa līnijas vadītājs;
  • No 2011. gada līdz 2014. gadam AS “Latvijas valsts meži” jurists.

 

Izglītība:

  • 2018. gadā absolvējis Loyd’s Maritime Academy & North Kent College, Ostu menedžmenta un vadības programmā;
  • 2013. gadā absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs, jurista kvalifikāciju;
  • 2009. gadā absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnēs.