lv
Ojārs Valkers

SIA “Rīgas nami” Valdei ir noteiktas paraksttiesības kopīgi.

SIA “Rīgas nami” Valdes kompetenču sadalījums tiek noteikts atbilstoši efektīvai SIA “Rīgas nami” pārvaldībai un darbu organizācijas nepieciešamībai.

                                                            

 

 

 

SIA “Rīgas nami” valdes loceklis kopš 2023. gada 3. jūlija

(pilnvaru termiņš – līdz 2028. gada 2. jūlijam).

 

Kompetences sadalījums: valdes loceklis administrācijas vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

 

Profesionālā darba pieredze:

  • No 2020. gada aprīļa līdz 2023. gada maijam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izpilddirektors;
  • No 2019. gada decembra līdz 2020. gada aprīlim VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis;
  • No 2013. gada līdz 2019. gada decembrim Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja loceklis;
  • No 2013. gada līdz 2019. gada decembrim SIA “VNĪ pilis” dalībnieku sapulces pārstāvis;
  • No 2008. gada maija līdz 2019. gada decembrim VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Juridiskās pārvaldes direktors.

 

Izglītība:

  • Šobrīd studē Rīgas Biznesa Skolā / maģistra programmā Biznesa vadība (EMBA);
  • 2010. gadā absolvējis Latvijas Universitāti / sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;
  • 2002. gadā absolvējis Latvijas Universitāti / jurista kvalifikācija.