lv

Nomas tiesību izsoles

Arhīvs
Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu

24.10.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 3 tirdzniecības vietas Nr. 5 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,7 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu

24.10.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,7 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 1 tirdzniecības vietas Nr. 1 ar platību 7,5 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,2 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpas ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību mutiska izsole

24.10.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpas ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 3, tirdzniecības vietas Nr. 4 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu

24.10.2023

Par Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2, t. sk. telpu grupas 001 telpas Nr. 4 tirdzniecības vietas Nr. 6 ar platību 7,3 m2 un ārtelpas Nr. 10 domājamās daļas ar platību 3,1 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā

23.10.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, telpu grupas 002, 2. stāva nedzīvojamās telpas Nr. 11 ar kopējo platību 6,5 m2, nomas līguma noslēgšanu
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Brīvības iela 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 105,45 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu

23.10.2023

Par Nekustamā īpašuma Brīvības iela 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 105,45 m2, t.sk. -1.stāva telpu grupas Nr. 038 telpu Nr. 1-8 ar kopējo platību 91,50 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 13,95 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par izsoles rezultātu Vadžu ielā 34

20.10.2023

Vairāk
Par izsoles rezultātu

19.10.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, nomas līguma noslēgšanu.

04.10.2023

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, t.sk., 1. stāva telpu grupas 053 telpu Nr. 1-4 ar platību 8,9 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 1,36 m2, nomas līguma noslēgšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, telpu grupas 005, 2. stāva nedzīvojamās telpas Nr. 25, ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

27.09.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, telpu grupas 005, 2. stāva nedzīvojamās telpas Nr. 25, ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts

27.09.2023

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, t.sk., 1. stāva telpu grupas 053 telpu Nr. 1-4 ar platību 8,9 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 1,36 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2 nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

18.09.2023

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, t.sk., 1. stāva telpu grupas 053 telpu Nr. 1-4 ar platību 8,9 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 1,36 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Vadžu ielā 34, Rīgā, kadastra Nr. 0100 628 0043 atsavināšanai

11.09.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 (kadastra numurs 0100 009 0065), sastāvā esošās būves - administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2, nomas līguma noslēgšanu

05.09.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīga (Zivju paviljona ēka), ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0071 074, telpu grupas 002 2.stāva nedzīvojamā telpa Nr.11, ar kopējo platību 6,5 m2 (biroja telpas) nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu

01.09.2023

Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīga (Zivju paviljona ēka), ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0071 074, telpu grupas 002 2.stāva nedzīvojamā telpa Nr.11, ar kopējo platību 6,5 m2 (biroja telpas) nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas - ar kadastra apzīmējumu 0100 009 0065 001 telpu ar kopējo platību 55 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

16.08.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas - ar kadastra apzīmējumu 0100 009 0065 001 telpu ar kopējo platību 55 m2 (3. stāva telpu grupas 010 telpas Nr.1-3 ar iznomājamo platību 47,20 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 7,8 m2) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, (kadastra numurs 0100 009 0065), sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas - ar kadastra apzīmējumu 0100 009 0065 001 telpu ar kopējo platību 55 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

14.08.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 009 0065 001 telpas ar kopējo platību 55 m2 (3. stāva telpu grupas 010 telpas Nr.1-3 ar iznomājamo platību 47,20 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 7,8 m2) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

03.08.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55 m2 nomas tiesību mutiska izsole

01.08.2023

Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55 m2, t.sk. 3. stāva telpu grupas 010 telpu Nr.1-3 ar iznomājamo platību 47,20 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 7,80 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,89 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

31.07.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,89 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,89 m2, nomas līguma noslēgšana

31.07.2023

Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apz. 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

20.07.2023

Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2, t.sk. telpu grupas 012 telpu Nr. 1-20 ar iznomājamo platību 374,30 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 61,85 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apz. 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,25 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

20.07.2023

Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,25 m2, t.sk. telpu grupas 029 telpu Nr. 1-2 ar platību 71,5 m2, telpu grupas 914 telpu Nr.1, 3 domājamās daļas ar platību 5,95 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 12,80 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par tualetes ēkas Gaiziņa ielā 5 k-12, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 021) ar kopējo platību 26,5 m2 nomas līguma termiņa pagarinājumu

12.07.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas telpu ar kopējo platību 436,15 m2 nomas tiesību mutiska izsole

11.07.2023

Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 436,15 m2, t.sk. telpu grupas 012 telpu Nr. 1-20 ar iznomājamo platību 374,30 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 61,85 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 47,89 m2 nomas tiesību mutiska izsole

11.07.2023

Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,89 m2, t.sk. 1. stāva telpu grupas 063 telpu Nr.1-3 ar iznomājamo platību 41,10 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,79 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 90,25 m2 nomas tiesību mutiska izsole

11.07.2023

Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,25 m2, t.sk. telpu grupas 029 telpu Nr. 1-2 ar platību 71,5 m2, telpu grupas 914 telpu Nr.1, 3 domājamās daļas ar platību 5,95 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 12,80 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 22 un Nr. 23), nomas tiesību mutiskas izsoles rīkošanu

22.06.2023

Vairāk
Par telpu Rīgā, Maskavas ielā 1, ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0072 001, telpas Nr.6-9 telpu grupā 012 ar kopējo platību 157,7 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu

12.06.2023

Vairāk
Par telpas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, kas ir daļa no Gaļas paviljona ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 004 0071 053, ar kopējo platību 148,60 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu

05.06.2023

Vairāk
Par tualetes ēkas Gaiziņa ielā 5 k-12, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 021) ar kopējo platību 26,5 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu

05.06.2023

Vairāk
Par telpas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-3, kas ir daļa no Dārzeņu paviljona ēkas, ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0071 065, kas izvietotas pārejā starp Sakņu paviljonu un Zivju paviljonu ar kopējo platību 110,37 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu

05.06.2023

Vairāk
Par telpas Rīgā, Nēģu ielā 7, kas ir daļa no Gaļas paviljona ēkas, ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 004 0071 053 telpu grupā 001 telpas Nr.25, 29-35 ar kopējo platību 59,7 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu

05.06.2023

Vairāk
Par nedzīvojamu telpu ar kopējo platību 33,30 m2 Gastronomijas paviljonā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējumu Nr.0100 004 0071 063) nomas līguma termiņa pagarinājumu

05.06.2023

Par nedzīvojamu telpu Nr.20 līdz Nr.23, ar kopējo platību 28,30 m2 un daļu no telpas Nr.1 ar platību 5 m2 pie ieejas telpās Nr.20 līdz 23 ar kopējo platību 33,30 m2 Gastronomijas paviljonā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējumu Nr.0100 004 0071 063) nomas līguma termiņa pagarinājumu
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 49/53, RĪGĀ, KADASTRA NUMURS 0100 520 0040, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 020 0083 001, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 105,45 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES ATZĪŠANU PAR NENOTIKUŠU

30.05.2023

Vairāk
Par telpu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) telpu grupā 003 telpas Nr.1-5, telpu grupā 001 telpa Nr.82 ar kopējo platību 45,6 m2 platībā nomas līguma termiņa pagarinājumu

22.05.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas līguma noslēgšana

08.05.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 34, Rīgā, kadastra numurs 0100 628 0043, atsavināšanu

08.05.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 105,45 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 13,95 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

03.05.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2, nomas līguma noslēgšana

02.05.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

19.04.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 105,45 m2 nomas tiesību mutiska izsole

17.04.2023

Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 105,45 m2, t.sk. -1.stāva telpu grupas Nr. 038 telpu Nr. 1-8 ar kopējo platību 91,50 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 13,95 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2, nomas līguma noslēgšana

04.04.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0003, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0003 001, telpu ar kopējo platību 206,82 m2, nomas līguma noslēgšana

04.04.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

03.04.2023

Vairāk
2018. gada 24. aprīlī ar Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partiju noslēgtā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu nomas līguma Nr. RN-18-243-lī termiņa pagarināšana

31.03.2023

2018. gada 24. aprīlī ar Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partiju noslēgtā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu nomas līguma Nr. RN-18-243-lī termiņa pagarināšana:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44.28 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

29.03.2023

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44.28 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0003, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0003 001, telpu ar kopējo platību 206,82 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

29.03.2023

Nekustamā īpašuma Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0003, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0003 001, telpu ar kopējo platību 206,82 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpas ar kopējo platību 46,70 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles izbeigšanu

23.03.2023

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47.31 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

23.03.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

17.03.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0003, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0003 001, telpu ar kopējo platību 206,82 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

17.03.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 34, Rīgā, kadastra numurs 0100 628 0043, atsavināšanu

13.03.2023

Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

06.03.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

06.03.2023

Vairāk
Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, apakšnomas līguma noslēgšana

15.02.2023

Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, apakšnomas līguma noslēgšana:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 34, Rīgā, kadastra numurs 0100 628 0043, izsoles atzīšanu par nenotikušu

15.02.2023

Vairāk
Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

27.01.2023

Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
SIA “Rīgas nami” informē par termiņa pagarinājumu telpu un zemes nomas līgumiem

12.01.2023

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Turgeņeva ielā 4, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0007, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0007 030

12.01.2023

Par nomas līguma noslēgšanu Turgeņeva ielā 4, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0007, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0007 030 un adresi Turgeņeva iela 4 k.4, Rīga.
Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Maskavas ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0072, sastāvā ietilpstošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0072 001

12.01.2023

Par nomas līguma noslēgšanu Maskavas ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0072, sastāvā ietilpstošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0072 001 (telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0072 001 010).
Vairāk
Par zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, apakšnomas tiesību izsoles rīkošanu, nolikuma un sludinājuma apstiprināšanu

11.01.2023

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Vadžu ielā 34, Rīgā, kadastra numurs 0100 628 0043, atsavināšanu

10.01.2023

Vairāk
Nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas līguma noslēgšana

10.01.2023

Nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

27.12.2022

Nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu

27.12.2022

Par nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 1 un Nr. 2 telpu grupā 008, daļa no telpas Nr. 74 un telpa Nr. 75 telpu grupā 001) ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr. 29), nomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

15.12.2022

Vairāk
Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas līguma noslēgšana

14.12.2022

Vairāk
Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

14.12.2022

Par nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

14.12.2022

Par nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 1 un Nr. 2 telpu grupā 008, daļa no telpas Nr. 74 un telpa Nr. 75 telpu grupā 001) ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpas ar kopējo platību 37,79 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

07.12.2022

Vairāk
Zemes vienību daļu kā kopuma apakšnomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

02.12.2022

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpas ar kopējo platību 44,28 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

02.12.2022

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30), nomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

02.12.2022

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, nomas līguma noslēgšana

02.12.2022

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

28.11.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

23.11.2022

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,92 m2, nomas līguma noslēgšana

23.11.2022

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,92 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

16.11.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,92 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (pavilj. būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21 m2 (tirdzn. vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

16.11.2022

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiska izsole (jaunā redakcijā)

16.11.2022

Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiska izsole (jaunā redakcijā)
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

16.11.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

11.11.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

09.11.2022

Par zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,92 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

04.11.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,92 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

03.11.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, kadastra numurs 0100 005 0005, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004, telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2), nomas līguma noslēgšana

03.11.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, kadastra numurs 0100 005 0005, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004, telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2), nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas līguma noslēgšana

03.11.2022

Nekustamā īpašuma Tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

01.11.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

27.10.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

25.10.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

18.10.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

13.10.2022

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) telpu ar kopējo platību 10,4 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 2) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

12.10.2022

Nekustamā īpašuma Tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

07.10.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

06.10.2022

Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (pavilj. būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21 m2 (tirdzn. vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

06.10.2022

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

05.10.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

30.09.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

30.09.2022

Par tehniskās iekārtas novietošanas vietas ar platību 6,0 m2 uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 020 0083), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

20.09.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 50,31 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (pavilj. būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21 m2 (tirdzn. vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

07.09.2022

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

05.09.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2, nomas līguma noslēgšana

02.09.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

31.08.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

19.08.2022

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

18.08.2022

Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,18 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzn. vietas Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

03.08.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

01.08.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

20.07.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,70 m2, nomas līguma noslēgšanu

13.07.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,70 m2, nomas līguma noslēgšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

12.07.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

12.07.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (pavilj. būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

08.07.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr.29) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

07.07.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

29.06.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzn. vietas Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr.29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

22.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2, nomas līguma noslēgšana

15.06.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

09.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

09.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2, nomas līguma noslēgšana

09.06.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

06.06.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves - administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

02.06.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves - administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

01.06.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

31.05.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

30.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

26.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

25.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,14 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

23.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par SIA "Rīgas nami" kustamās mantas (transportlīdzekļa Mazda 6 Sport 6MT Wagon) atsavināšanas - pārdošanas izsoles rezultātu

20.05.2022

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

18.05.2022

Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 46,70 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

11.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

11.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas līguma noslēgšana

06.05.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, Rīgā, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

06.05.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, Rīgā, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 233,36 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

02.05.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

29.04.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

20.04.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vietas Nr. 28 un Nr. 29) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

19.04.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centrs, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas līguma noslēgšana

13.04.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centrs, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centrs, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

07.04.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centrs, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

06.04.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

31.03.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apz. 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apz. 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr.28 un Nr.29) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

25.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 21,0 m2 (tirdzniecības vieta Nr.28 un Nr.29) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

21.03.2022

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 37,79 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

18.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 30) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas līguma noslēgšana

16.03.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

15.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) telpu ar kopējo platību 10,7 m2 (tirdzniecības vieta Nr. 17), nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

10.03.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

04.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr. 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

03.03.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

24.02.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 28,20 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas līguma noslēgšana

23.02.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

16.02.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 109,60 m2, nomas līguma noslēgšana

08.02.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 109,60 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

03.02.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpas ar kopējo platību 109,60 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

02.02.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpas ar kopējo platību 109,60 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

01.02.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 101,96 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

31.01.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas līguma noslēgšana

25.01.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

21.01.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 24,39 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 109,60 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

21.01.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 109,60 m2, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

21.01.2022

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C_302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

19.01.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C_302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

12.01.2022

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 99,63 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2, nomas līguma noslēgšana

22.12.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2, nomas līguma noslēgšana

22.12.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C_302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

14.12.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C_302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:

10.12.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

10.12.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

02.12.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

26.11.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,52 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

26.11.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 86, KADASTRA NUMURS 0100 028 0062, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 028 0062 001, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 131,72 M2, NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS

23.11.2021

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 86, KADASTRA NUMURS 0100 028 0062, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 028 0062 001, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 131,72 M2, NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

23.11.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas līguma noslēgšana

09.11.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
“Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

28.10.2021

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 131,72 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.10.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 131,72 m2, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.10.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

28.10.2021

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra nr.0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Vairāk
“Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. “

19.10.2021

“Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. “
Vairāk
“Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 131,72 m2, nomas tiesību izsole”

18.10.2021

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 131,72 m2, nomas tiesību izsole”
Vairāk
„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 (3A-102) nomas tiesību mutiska izsole”

14.10.2021

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 (3A-102) nomas tiesību mutiska izsole”
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

01.10.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 112,81 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

01.10.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 112,81 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.

29.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 103,01 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.

29.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 103,01 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 127,71 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.

29.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 127,71 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 17,31 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.

29.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 17,31 m2, nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

24.09.2021

1) Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 103,01 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

24.09.2021

2) Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 103,01 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 127,71 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

24.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 127,71 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 17,31 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

24.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 17,31 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 (3C-302) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

24.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 112,81 m2 nomas tiesību mutiska izsole (2B-201)

20.09.2021

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 112,81 m2 nomas tiesību mutiska  izsole (2B-201)
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,46 m2 nomas tiesību mutiska izsole (2B-301)

20.09.2021

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,46 m2 nomas tiesību mutiska  izsole (2B-301)
Vairāk
„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas , kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 64,32 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana”

14.09.2021

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas , kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 64,32 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana”
Vairāk
„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 103,01 m2 (3A - 001) nomas tiesību mutiska izsole”

13.09.2021

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 103,01 m2 (3A - 001) nomas tiesību mutiska izsole”
Vairāk
“Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu."

09.09.2021

“Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. “
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 64,32 m2 (3C-202)  nomas tiesību mutiska izsole

08.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 64,32 m2 (3C-202)  nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas , kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,16 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

07.09.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvas ēkas , kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,16 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma  Rīgā, Rātslaukumā 7, ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu  ar kopējo platību 17,31 m2 nomas tiesību mutiska  izsole

06.09.2021

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Rātslaukumā 7, ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu  ar kopējo platību 17,31 m2 nomas tiesību mutiska  izsole
Vairāk
„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,16 m2 (3A-104)  nomas tiesību mutiska izsole”

02.09.2021

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 44,16 m2 (3A-104)  nomas tiesību mutiska izsole”
Vairāk
Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 46,84 m2 nomas tiesību mutiska  izsole

01.09.2021

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 46,84 m2 nomas tiesību mutiska  izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 127,71 m2 nomas tiesību mutiska  izsole

31.08.2021

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 127,71 m2 nomas tiesību mutiska  izsole15,7 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 64,32 m2 nomas tiesību mutiska izsole

25.08.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 64,32 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 44,16 m2 nomas tiesību mutiska izsole

23.08.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,16 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.10 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

28.07.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.10 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

23.07.2021

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.10 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 010) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

08.07.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.2 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana.

02.07.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.3 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana.

02.07.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

28.06.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.3 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.

28.06.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas līguma noslēgšana

17.06.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

16.06.2021

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.3 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 003) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

10.06.2021

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.2 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 002) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

10.06.2021

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.

03.06.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.30 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas līguma noslēgšana

28.04.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu  tirdzniecības vietas Nr. 30 ar platību 10,9 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

21.04.2021

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.30 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 014) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.

09.04.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar kopējo platību 20,7 m2 nomas tiesību izsoles rezultātā noslēgts nomas līgums

18.03.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar kopējo platību 20,7 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

12.03.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 18,95 m2 nomas tiesību izsoles rezultātā noslēgts nomas līgums

11.03.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, nomas līguma noslēgšana

08.03.2021

Vairāk
SIA "Rīgas nami" organizētās kustamās mantas - krēslu (26 gab.) un solu (2 gab.) atsavināšanas - pārdošanas par brīvu cenu izsoles rezultāts

03.03.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietoša

02.03.2021

Vairāk
   Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 18,95 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

26.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

25.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiska izsole

24.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44,28 m2 nomas tiesību mutiska izsole

22.02.2021

Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

19.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva

17.02.2021

Dalībai izsolē nav saņemts neviens pieteikums. Saskaņā ar izsoles nolikuma 7.4.1. punktu izsole atzīstama par nenotikušu un tiek izbeigta.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole

17.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 7/9, kadastra numurs 0100 001 0084, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0084 001, telpu ar kopējo platību 124,5 m2 nomas līguma noslēgšana

15.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 7/9, kadastra numurs 0100 001 0084, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0084 001, telpu ar kopējo platību 124,5 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

11.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 18,95 m2 nomas tiesību mutiska izsole

09.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 44.28 m2 nomas tiesību mutiska izsole

08.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 7/9, kadastra numurs 0100 001 0084, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0084 001, telpu ar kopējo platību 124,5 m2 nomas tiesību mutiska izsole

01.02.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.19 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

23.01.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.18 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

22.01.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.18 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

20.01.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.19 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

20.01.2021

Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 10,41 m2 nomas līguma slēgšana

12.01.2021

Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 29,89 m2 nomas līguma slēgšana

12.01.2021

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiska izsole

12.01.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas telpu ar kopējo platību 81,89 m2 nomas tiesību izsole

12.01.2021

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005)  tirdzniecības vietas Nr. 18 ar platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiska izsole

11.01.2021

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005)  tirdzniecības vietas Nr. 18 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 002), nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005)  tirdzniecības vietas Nr. 19 ar platību 10,3 m2 nomas tiesību mutiska izsole

11.01.2021

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu (paviljona būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 005) tirdzniecības vietas Nr. 19 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 003), nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 15,7 m2 nomas līguma slēgšana

08.01.2021

Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 29,89 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

30.12.2020

Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 29,89 m2 nomas līguma slēgšana

23.12.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 15,7 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

23.12.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 15,7 m2 nomas tiesību mutiska izsole

14.12.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana

10.12.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rātslaukumā 7, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, kad.apz. 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

08.12.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 53,95 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

01.12.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 128,41 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

01.12.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 128,41 m2 nomas tiesību mutiska izsole

27.11.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 29,89 m2 nomas tiesību mutiska izsole

27.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 29,89 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,95 m2 nomas tiesību mutiska izsole

27.11.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 38,09 m2, nomas līguma noslēgšana

23.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 38,09 m2, nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
ĒKAS ELIZABETES IELĀ 61, RĪGĀ, TELPAS DAĻAS AR PLATĪBU 1,0 M2, NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

20.11.2020

Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā, telpas daļas ar platību 1,0 m2, nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 38,09 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

19.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, telpu ar kopējo platību 38,09 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts. 
Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 10,41 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

16.11.2020

Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 10,41 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana

12.11.2020

Ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana.
Vairāk
Telpu ēkā Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, ar kopējo platību 29,89 m2 nomas tiesību mutiska izsole

09.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 29,89 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 38,09 m2 nomas tiesību mutiska izsole

06.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 38,09 m2 , nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. 
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

06.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2 nomas tiesību izsole

05.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, telpu ar kopējo platību 10,41 m2 nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

04.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 10,41 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 021 0037 001) telpas daļas ar platību 1,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

04.11.2020

Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 021 0037 001) telpas daļas ar platību 1,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 53,95 m2 nomas tiesību mutiska izsole

03.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,95 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, telpu ar kopējo platību 128,41 m2 nomas tiesību mutiska izsole

03.11.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 128,41 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, telpu ar kopējo platību 36.8 m2, nomas līguma noslēgšana

02.11.2020

Nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, telpu ar kopējo platību 36.8 m2, nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0128,  telpu ar kopējo platību 36,8 m2 , nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

28.10.2020

Nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Rīgā, kadastra numurs 0100 030 0128,  telpu ar kopējo platību 36,8 m2 , nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole

23.10.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 021 0037 001) telpas daļas ar platība 1,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole

22.10.2020

Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 021 0037 001) telpas daļas ar platība 1,0 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 36,8 m2 nomas tiesību mutiskas izsole.

19.10.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 36,8 m2 nomas tiesību mutiskas izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, RĀTSLAUKUMĀ 7, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 81,89 M2, T.SK. 1.STĀVA TELPU AR PLATĪBU 77,6 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMO DAĻU AR PLATĪBU 4,29 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

06.10.2020

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1. stāva telpu ar plātību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.1-2, nomas tiesību mutisku izsoli

02.10.2020

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.1-2, nomas tiesību mutisku izsoli.
Vairāk
Par telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

02.10.2020

Par telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņš

30.09.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

24.09.2020

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Par telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

18.09.2020

Telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2

03.09.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas līguma noslēgšana

28.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

26.08.2020

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana

26.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

25.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60 sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas tiesību mutiskas izsole

14.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 249,1 m2 nomas tiesību mutiskas izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, RĀTSLAUKUMĀ 7, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 81,89 M2, T.SK. 1.STĀVA TELPU AR PLATĪBU 77,6 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMO DAĻU AR PLATĪBU 4,29 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

06.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana

03.08.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarināšana.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

31.07.2020

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiska izsole

24.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās ēkas – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Par Telpu ar kopējo platību 95,15 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

24.07.2020

Par Telpu ar kopējo platību 95,15 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu

08.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.14  ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

01.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.14  ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.15  ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

01.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.15  ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.14 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

01.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.14 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.15 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

01.07.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.15 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

18.06.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.17  ar kopējo platību 10,8 m2,  nomas līguma noslēgšana

18.06.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2,  nomas līguma noslēgšana.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

13.06.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.14 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 014) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

10.06.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.14 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 014) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2 (2b, 1.st.) nomas tiesību mutiska izsole

10.06.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2 (2b, 1.st.) nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.15 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 015) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

10.06.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.15 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 015) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 ar platību 10,8 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 001) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

04.06.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 ar platību 10,8 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 001) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.9 ar kopējo platību 10,3 m2,  nomas līguma noslēgšana

29.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.9 ar kopējo platību 10,3 m2,  nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.12 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

29.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.12 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.13 ar kopējo platību 10,3 m2,  nomas līguma noslēgšana

29.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.13 ar kopējo platību 10,3 m2,  nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Zemesgabala  Rīgā, Strengu ielā 4, kad.Nr. 0100 125 0477, ar kopējo platību 3624 m2,  nomas līguma noslēgšana

29.05.2020

Zemesgabala  Rīgā, Strengu ielā 4, kad.Nr. 0100 125 0477, ar kopējo platību 3624 m2,  nomas līguma noslēgšana
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2, t.sk. telpu grupas 017 telpu Nr.1-9, Nr.11 ar platību 157,7 m2

27.05.2020

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2, t.sk. telpu grupas 017 telpu Nr.1-9, Nr.11 ar platību 157,7 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 26,06 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, RĀTSLAUKUMĀ 7, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 81,89 M2, T.SK. 1.STĀVA TELPU AR PLATĪBU 77,6 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMO DAĻU AR PLATĪBU 4,29 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

26.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.9 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

25.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.9 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.12 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

25.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.12 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.13 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

25.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.13 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
Zemesgabala Strengu ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0477, ar kopējo platību 3624,0 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

25.05.2020

Zemesgabala Strengu ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0477, ar kopējo platību 3624,0 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, RĀTSLAUKUMĀ 7, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 81,89 M2, T.SK. 1.STĀVA TELPU AR PLATĪBU 77,6 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMO DAĻU AR PLATĪBU 4,29 M2, NOMAS TIESĪBU IZSOLE

19.05.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, kadastra numurs 0100 001 0082, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu grupas Nr.001 telpu Nr.2-4 ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2, nomas tiesību izsole.
Vairāk
Zemesgabala ar platību 3624,0 m2 Strengu ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0477, nomas tiesību izsole

12.05.2020

Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.9 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 009) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.

12.05.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.9 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 009) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.12 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 012) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

12.05.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.12 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 012) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.13 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 013) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu

12.05.2020

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.13 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 013) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Vairāk
Zemesgabala ar platību 3624,0 m2 Strengu ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0477, nomas tiesību izsole

11.05.2020

Vairāk
Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

29.04.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 45,21 M2, T.SK. AR PLATĪBU 38,8 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 6,41 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

26.02.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 1135,95 M2 ĒKĀ BRĪVĪBAS IELĀ 49/53, RĪGĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES RĪKOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

25.02.2020

Telpu ar kopējo platību 1135,96 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TĒRBATAS IELĀ 2K, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONA TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR KOPĒJO PLATĪBU 10,9 M2, NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

25.02.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, KADASTRA NUMURS 0100 009 0065, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 009 0065 001, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 90,66 M2 (1A – 101) NOMAS TIESĪBU MUTISKA IZSOLE

21.02.2020

Vairāk
EKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MAZJUMPRAVAS IELĀ 53, RĪGĀ (KADASTRA NR. 0100 125 6436) SASTĀVĀ ESOŠO ĒKU (KADASTRA APZĪMĒJUMI 0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), AR KOPĒJO PLATĪBA 487,0 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKA IZSOLE

21.02.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 86, RĪGĀ, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 137,94 M2 NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

19.02.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 60, KADASTRA NUMURS 0100 030 0128, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – SAIMNIECĪBAS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 030 0128 002, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 20,2 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKA IZSOLE

19.02.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpu ar kopējo platību 20,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 60, KADASTRA NUMURS 0100 030 0128, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – SAIMNIECĪBAS ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 030 0128 002, TELPAS AR PLATĪBU 20,7 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS

17.02.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 47.31 M2, T.SK. TELPU GRUPAS AR PLATĪBU 40,6 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 6,71 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

14.02.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TĒRBATAS IELĀ 2K, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONA TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR KOPĒJO PLATĪBU 10,9 M2, NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS

07.02.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, TELPAS AR KOPĒJO PLATĪBU 90,66 M2, T.SK. TELPU GRUPAS AR PLATĪBU 77,8 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 12,86 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLE

07.02.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, K TELPAS AR KOPĒJO PLATĪBU 45,21 M2, T.SK. TELPAS AR PLATĪBU 38,8 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 6,41 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

07.02.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TĒRBATAS IELĀ 2K, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONA TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.8 AR KOPĒJO PLATĪBU 10,3 M2, NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

07.02.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TĒRBATAS IELĀ 2K, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONA TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.8 AR KOPĒJO PLATĪBU 10,3 M2, NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS

05.02.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 60, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – SAIMNIECĪBAS ĒKAS, TELPAS

05.02.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana

02.02.2020

Vairāk
Nomas objekta adrese Saktas ziedu tirgus paviljoni, Tērbatas iela 2K, Rīga Kadastra apzīmējums Īslaicīgas būves kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 Iznomājamais objekts Tirdzniecības vieta Nr.16 (telpu grupas kad. apz. 0100 005 0005 004 016) telpa

30.01.2020

Telpu ar kopējo platību 137,94 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR PLATĪBU 10,9 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 016) NOMAS TIESĪBU IZSOLES RĪKOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

27.01.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.8 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 008) NOMAS TIESĪBU IZSOLES RĪKOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

23.01.2020

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 86, RĪGĀ, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 137,94 M2 NOMAS TIESĪBU IZSOLES RĪKOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

22.01.2020

Telpu ar kopējo platību 137,94 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 45,21 M2, UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 6,41 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

17.01.2020

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.13 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 013)

16.01.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR PLATĪBU 10,9 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 016)

16.01.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.26 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 005 010)

16.01.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 60, KADASTRA NUMURS 0100 030 0128, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – VESELĪBAS CENTRA ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 030 0128 001, TELPAS AR KOPĒJO PLATĪBU 48,75 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES REZULTĀTS

13.01.2020

Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, ZĀĢERU IELĀ 9, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 1408,2 M2, ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 596,7 M2, ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 122,1 M2 UN AR KOPĒJO PLATĪBU 18,8 M2 NOMAS TIESĪBU LĪGUMA NOSLĒGŠANA

19.12.2019

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.26 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 005 010) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

17.12.2019

Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR PLATĪBU 10,9 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 016) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

17.12.2019

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.16. Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.13 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 013) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

17.12.2019

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.13. Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 45,21 M2, T.SK. TELPU GRUPAS AR PLATĪBU 38,8 M2 UN AR PLATĪBU 6,41 M2 , NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

13.12.2019

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, ZĀĢERU IELĀ 9, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 1408,2 M2, ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 596,7 M2, ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 122,1 M2 UN AR KOPĒJO PLATĪBU 18,8 M2 NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTS

10.12.2019

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, kadastra numurs 0100 015 2031, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 001 ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 002 ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 003 ar kopējo platību 122,1 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 004 ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, LĀČPLĒŠA IELĀ 60, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – VESELĪBAS CENTRA ĒKAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 030 0128 001, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 48,75 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKAS IZSOLES PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

05.12.2019

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, TORŅA IELĀ 4, SASTĀVĀ ESOŠĀS BŪVES – ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 45,21 M2, T.SK. AR PLATĪBU 38,8 M2 UN IZNOMĀJAMO KOPLIETOŠANAS TELPU DOMĀJAMĀS DAĻAS AR PLATĪBU 6,41 M2, NOMAS TIESĪBU MUTISKU IZSOLI

05.12.2019

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu

27.11.2019

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47.31 m2, t.sk. telpu grupas 032 telpu Nr.1-2 ar platību 40,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,71 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.13 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 013) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU"

27.11.2019

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.13. Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.16 AR PLATĪBU 10,9 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 004 016) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

27.11.2019

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr. 16. Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĒRBATAS IELĀ 2K, RĪGĀ, SAKTAS ZIEDU TIRGUS PAVILJONU TIRDZNIECĪBAS VIETAS NR.26 AR PLATĪBU 10,3 M2 (TELPU GRUPAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 005 0005 005 010) NOMAS TIESĪBU IZSOLES TERMIŅA PAGARINĀŠANU

27.11.2019

Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr. 26. Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, ZĀĢERU IELĀ 9, SASTĀVĀ ESOŠĀS ĒKAS KOPĒJO PLATĪBU 1408,2 M2, AR KOPĒJO PLATĪBU 596,7 M2, AR KOPĒJO PLATĪBU 122,1 M2 UN ĒKAS AR KOPĒJO PLATĪBU 18,8 M2 NOMAS TIESĪBU MUTISKA IZSOLE

26.11.2019

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, kadastra numurs 0100 015 2031, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 001 ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 002 ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 003 ar kopējo platību 122,1 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 004 ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību mutiska izsole.
Vairāk
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.15 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 015) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.

10.06.2019

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.15 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 015) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Vairāk