lv
Izsoļu rezultāti
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

29.05.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

29.05.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

29.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

10.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

10.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

10.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

10.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Kungu ielā 3

10.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.05.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

23.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

19.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Kungu ielā 3

19.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

19.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

19.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

19.04.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Torņa ielā 4

15.04.2024

Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 102,77 m2, t.sk. telpu grupas 002 telpu Nr. 1-4 un telpu grupas 910 telpas Nr. 3 ar iznomājamo platību 88,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 14,57 m2, nomas līguma noslēgšanu
Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3k-6

15.04.2024

Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3k-6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 010, telpu grupas 001 telpu Nr. 1-7 ar kopējo platību 186,80 m2, nomas līguma noslēgšanu
Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

08.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Kungu ielā 3

02.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

02.04.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3k-6

27.03.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

25.03.2024

Vairāk
Par izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

25.03.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Torņa ielā 4

25.03.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

06.03.2024

Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2. stāva telpu grupas 005 telpas Nr. 9, ar kopējo platību 13,8 m2, nomas līguma noslēgšanu
Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

23.02.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Emmas ielā 3

23.02.2024

Vairāk
Par izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

23.02.2024

Vairāk
Par izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

23.02.2024

Vairāk
Par izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

23.02.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Emmas ielā 3

01.02.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

01.02.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

18.01.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 1

10.01.2024

Vairāk
Par nomas līguma noslēgšanu Centrāltirgus ielā 3 k-4

10.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Aglonas ielā 35 k-3

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-4

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 1

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu Centrāltirgus ielā 3 k-2, Centrāltirgus ielā 1, Centrāltirgus ielā 3 k-3, Gaiziņa ielā 5 k-12

02.01.2024

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Brīvības ielā 49/53, Rīgā

09.11.2023

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērbatas ielā 2K, Rīgā

09.11.2023

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērbatas ielā 2K, Rīgā

09.11.2023

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērbatas ielā 2K, Rīgā

09.11.2023

Vairāk
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Tērbatas ielā 2K, Rīgā

09.11.2023

Vairāk