lv
2023. gads SIA “Rīgas nami” – uzņēmuma darbības pilnveides, jaunu iniciatīvu un vidējā termiņa attīstības stratēģijas izvēles gads

28.05.24

Rīgas valstspilsētas kapitālsabiedrībai SIA “Rīgas nami” 2023. gads bijis reorganizētā uzņēmuma darbības procesu pilnveides, jaunu iniciatīvu un ilgtspējīgas stratēģiskās virzības definēšanas gads – liecina 27. maijā dalībnieku sapulcē apstiprinātais kapitālsabiedrības gada pārskats.

 

“2023. gads bija pirmais pilnais reorganizētās kapitālsabiedrības darbības gads, kura laikā paralēli uzņēmuma struktūras un procesu sakārtošanai, galvaspilsētas nekustamo īpašumu nozarē uzsākām īstenot vairākas nozīmīgas iniciatīvas. Dažas no tām – atdzīvinājām Vidzemes tirgu gan ar tradicionālo tirgošanos, gan kultūras aktivitātēm, bijām celmlauži Latvijā aprites ekonomikas principu ieviešanā būvniecības jomā, uzsākot īstenot pirmās dzīvojamās ēkas pārbūves pilotprojektu un rosinot diskusiju par būvniecību atbilstoši aprites ekonomikas principiem, organizējām plašu, dažādu formātu ieinteresēto pušu dialogu par Rīgas Centrāltirgus tālāko attīstību, kā arī kopā svinējām Eiropas greznākā kinoteātra “Splendid Palace” 100gadi,” gandarīta SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Baiba Beatrise Sleže un piebilst: ”Neraugoties uz vērienīgo darbu, ko “Rīgas nami” apvienotā komanda jau ir paveikusi, turpinām būtiski pilnveidot klientu apkalpošanu, kas ir mūsu galvenā ikdienas rūpe un ir saistīta gan ar izaicinājumiem kvalificēta darba spēka pieejamībā, gan arī ar iepriekšējos gados neveiktajām investīcijām namu uzturēšanā. Vienlaikus esam spējuši nodrošināt kapitālsabiedrības darbībai pozitīvu finanšu rezultātu, kas ir labs pamats tālākai attīstībai. Esmu pateicīga uzņēmuma darbiniekiem, kas spēja strauji pielāgoties pārmaiņām un rada sevī motivāciju strādāt maksimāli produktīvi, lai kopā sasniegtu apvienotā uzņēmuma mērķus.”

 

Finanšu rādītāji un investīcijas

Neskatoties uz sarežģīto kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu, iekšējo procesu pārkārtošanu un ārējiem ekonomiskajiem izaicinājumiem - inflācija, minimālās algas pieaugums, 2023. gadā kapitālsabiedrība strādāja ar  27 976 356 eiro apgrozījumu. 2023. gadā SIA “Rīgas nami” peļņa no saimnieciskās darbības bija 19 853 eiro, bet neto peļņas rentabilitāte: 0.07%. Kapitālsabiedrība 2023. gadā nodarbināja 576 darbiniekus. SIA “Rīgas nami” likviditātes koeficients bija 1.87, kas apliecina uzņēmuma finansiālo stabilitāti. 40% no peļņas jeb 7 941 eiro tiks novirzīti Rīgas Domei kā dividendes kapitāldaļu turētājam, bet pārējais – zaudējumu segšanai.  

 

Kapitālsabiedrība pārskata periodā ir veikusi vērienīgus investīciju ieguldījumus 1.8 milj. eiro apmērā. Lielākie projekti bija Centrāltirgus Sakņu paviljona jumta nomaiņa 425 833 eiro apmērā, Amatu ielas 4 pagraba pārseguma konstrukcijas nostiprināšana 343 511 eiro apmērā, Baznīcas ielas 19/23 kosmētiskie remontdarbi un ugunsgrēku trauksmes signalizācijas izbūve 218 605 eiro apmērā.

 

Korporatīvā pārvaldība

“Rīgas nami” savā darbībā ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus, jo pasākumi to īstenošanai veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu un darbības uzraudzību un uzskatāmi par ļoti būtisku labas pārvaldības instrumentu, ko kapitālsabiedrība turpinās pilnveidot. 2023.gadā uzņēmums ieviesta iekšējā audita funkciju un aktualizēja būtiskākās kapitālsabiedrības darbības politikas. Tāpat veikta virkne darbību, lai novērstu iepriekšējos gados revidentu norādītās kļūdas nekustamo īpašumu uzskaitē un vērtības atspoguļošanā.

 

Plānotā turpmākā attīstība

Saskaņā ar pērn izstrādāto SIA “Rīgas Nami” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024. – 2028. gadam, uzņēmuma  turpmākā attīstība tiek virzīta uz kvalitatīvu un operatīvu apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanu, tostarp īpašu vērību veltot klientu servisam un apkalpošanai. Īpašumu apsaimniekošanas jomā jāuzlabo komunikācija ar klientu un klientu apmierinātība. Lai to īstenotu, nepieciešams celt personāla kapacitāti, tostarp kvalifikāciju un jāpaaugstina darba efektivitāte.

 

Viena no nozīmīgām uzņēmuma 2024. gada darbības prioritātēm ir investīciju veikšana, lai nodrošinātu īpašumu kvalitāti un to attīstību. 2024. gadā “Rīgas nami” plāno veikt investīcijas kopumā 5,8 miljonu eiro apmērā.

 

Starp 2024. gada prioritārās darbības virzieniem noteikta arī Rīgas Centrāltirgus attīstības koncepcijas izstrāde, dialoga rezultātā ar Rīgas valstspilsētas politisko vadību un iedzīvotājiem, nonākot pie Rīgai vērtīgākā tirgus attīstības modeļa. Arī Vidzemes tirgum jāizvērtē saimnieciski izdevīgākie attīstības scenāriji, jo koncepciju Rīgas pilsēta jau izstrādājusi iepriekš.

 

2024. gadā tiek izvērtēts kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma portfelis un definētas prioritātes. Uzņēmums apņēmies pilnveidot arī iekšējās kontroles sistēmu un izstrādāt informācijas tehnoloģiju un digitalizācijas stratēģiju.

 

Par prioritātēm personālvadības jomā 2024. gadā noteikta darba samaksas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz atalgojuma pētījuma datiem, nolūkā paaugstināt darbinieku iesaisti un atbildību par darba rezultātiem; plānots sagatavot darbinieku attīstības plānu, pēctecības nodrošināšanas un ikgadējo mācību plānu.

 

SIA “Rīgas nami” 2023. gada finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Auditētais uzņēmuma finanšu pārskats, t.sk., vadības ziņojums, neatkarīgu revidentu ziņojums, nefinanšu paziņojums un paziņojums par korporatīvo pārvaldību, ir pieejams šeit.

Citas aktualitātes
“Rīgas nami” piedalās darba iespēju festivālā "Visiem!"
22.05.24

Šā gada 24. maijā SIA “Rīgas nami” piedalīsies darba iespēju festivālā "Visiem!", kur apmeklētājus iepazīstinās ar uzņēmuma darba vakancēm, kā arī aicinās praktiskā veidā iepazīt piedāvāto profesiju darba nianses. 

Vairāk
Pabeigta Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljona jumta seguma nomaiņa
23.04.24

Nule kā ekspluatācijā nodots Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona jumts, kura rekonstrukcija ilga kopš pagājušā gada rudens.

Vairāk
Notiks diskusija par Rīgas Centrāltirgus attīstības modeļiem
15.04.24

SIA “Rīgas nami” un Rīgas Centrāltirgus telpiskās attīstības  koncepcijas izstrādātājs SIA “Wealth.Investments” 18. aprīlī organizē diskusiju par Rīgas Centrāltirgus nākotnes attīstības scenārijiem un iespējamo tirgus funkciju paplašināšanos.

Vairāk