lv
No tirgus uz mājām – dod materiāliem jaunu dzīvi!

22.02.24

Interesenti aicināti pieteikties Rūpniecības preču tirgus demontāžā iegūto materiālu atkārtotai izmantošanai

 

Saistībā ar drīzumā plānotajiem demontāžas darbiem Rīgas Centrāltirgus Rūpniecības preču tirgus teritorijā, pirms to sākšanas SIA “Rīgas nami” sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru 29. februārī plkst. 9.00 - 12.00 un 1. martā  plkst. 14.00 – 17.00 piedāvā  iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmumiem pieteikties uz atkārtotai izmantošanai derīgiem materiāliem.

 

”Rīgas nami” īpašumā un apsaimniekošanā liels īpatsvars ir gan vēsturiskā mantojuma, gan vienkārši novecojošu ēku. Tāpēc mūsu izaicinājums ir rast veidu, kā tās apsaimniekot vienlaikus efektīvi un ar cieņu pret vēsturi. Rūpniecības preču tirgus ēku demontāža un materiālu otrreizējā izmantošana ir nozīmīgs projekts, kurā mācīsimies lietderīgāk izmantot tos būvmateriālus, kas mums jau ir.  Tas ne vienmēr ir vienkāršākais ceļš, taču, domājot par ilgtspējīgu attīstību, - noteikti atbildīgākais risinājums, kurā plānojam iesaistīt arī sabiedrību,” skaidro SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Baiba Beatrise Sleže.

 

Šī aktivitāte ļaus novērtēt sabiedrības interesi un apjaust, kādiem nolūkiem  iedzīvotāji  meklē materiālus, kā arī izpētīt, cik un kādi izmantošanai derīgi materiāli paliek pēc demontāžas. Tas ir sākums pieejai materiālus izmantot saimnieciskāk, meklējot iespējas to atkārtotai izmantošanai, pirms nodot pārstrādei vai noglabāšanai poligonā. Tādējādi tiks iegūti secinājumi turpmākiem saudzīgas demontāžas iepirkumiem, kā arī pašvaldības materiālu laukuma izveides nepieciešamībai.

 

“Tik bieži izmetam lietas, kas varētu kalpot vēl ilgi. Tās nonāk atkritumu poligonā vai labākajā gadījumā – pārstrādē. Demontējot Rūpniecības preču tirgu, dosim jaunu iespēju materiāliem un iekārtām, nodrošinot to pieejamību jebkuram interesentam. Atkārtota izmantošana vai pārveidošana ļauj saglabāt un pat paaugstināt materiāla vērtību. Vēl vairāk, otrreizējo materiālu tirgus paver jaunas iespējas gan māksliniekiem un dizaineriem, gan jebkuram interesentam, kas meklē ko īpašu. Tādējādi tiek samazināts gan atkritumu apjoms, gan nepieciešamība pēc pirmreizējiem resursiem,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Viesturs Zeps.

 

Lai pieteiktos Rīgas Centrāltirgus Rūpniecības preču tirgus apskatei un materiālu atlasei, jāaizpilda veidlapa šeit.

 

Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pastu davis.smoteks@riga.lv vai zvanot pa tālruni 28009283 (Dāvis). Izvešanai būs pieejami tikai iepriekš pieteiktie materiāli. Pieteiktos materiālus varēs saņemt pēc demontāžas pabeigšanas - 14. martā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 15. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00. Materiālu iekraušana un transportēšana jānodrošina pašiem.

 

Lielas atsaucības gadījumā organizatori patur tiesības atteikt iespēju piedalīties akcijā tiem, kuri pieteiksies vēlāk, kā arī ierobežot saņemamo materiālu daudzumu. Akcijā iegūtos materiālus nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, t.i., pārdot, nodot pārstrādei vai izmantot komercproduktu ražošanā. Organizatori apņemas iespējami saudzīgāk demontēt un nodot visus pieteiktos materiālus, taču attiecībā uz kādiem materiāliem tas var arī neizdoties.

 

Demontāžas darbus nodrošina SIA “Rīgas nami”. Materiālu pieejamību iedzīvotājiem organizē Rīgas enerģētikas aģentūra Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.-2027. gadam projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku  (LET’S GO CIRCULAR!)” ietvaros. Papildu informācija par projektu: https://urbact.eu/networks/lets-go-circular un https://rea.riga.lv/lv/aktualie-projekti/projekti/lets-go-circular.

 

Informāciju sagatavoja

Ineta Miglāne,

Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes

Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Citas aktualitātes