lv
“Rīgas nami” vidējā termiņā fokusēsies uz pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, klimatneitrālu un aprites ekonomikas risinājumu izmantošanu īpašumu apsaimniekošanā

30.01.24

Rīgas valstspilsētas kapitālsabiedrība SIA “Rīgas nami” apstiprinātā vidēja termiņa stratēģija 2024.-2028. gadam paredz attīstību visos pašvaldības kapitālsabiedrības galvenajos darbības virzienos. Nākamajos četros gados RN galvenokārt fokusēsies uz īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī klimatneitrālu un aprites ekonomikas risinājumu izmatošanu pašvaldības īpašumu apsaimniekošanā.  

 

Kopumā vidēja termiņa stratēģija paredz piecus prioritāros nefinanšu mērķus, proti, pašvaldības administratīvo un komercplatību nekustamo īpašumu segmenta attīstību biroju vajadzībām un apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pašvaldībasizglītības, sociālo un citu iestāžu izmantotajos īpašumos; pašvaldības dzīvojamo māju efektīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu dzīvokļu jautājuma risināšanai galvaspilsētā; pašvaldībai un uzņēmumam piederošo tirgu saimnieciskās darbības veicināšanu; ilgtspējīgu “Rīgas nami” nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un attīstīšanu; caurspīdīgu un profesionālu korporatīvo pārvaldību, kas paaugstina “Rīgas nami”  zīmola vērtību. 

 

Savukārt līdz 2028. gadam izvirzītie galvenie finanšu mērķi ir paaugstināt pārvaldāmo pamatlīdzekļu vērtību un - palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu saimnieciskās darbības naudas plūsmu. Jāatzīmē, ka kopumā “Rīgas nami” finanšu stāvoklis ir stabils, jo ienākumu avoti ir diversificēti, kas mazina ekonomisko, industrijas specifisko un citu risku ietekmi uz kapitālsabiedrības finansiālo situāciju. 

 

“Jau pirmajā SIA “Rīgas nami” reorganizācijas gadā uzsākām veidot jaunus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas procesus, kas atbilstu mūsu klientu gaidām. Turpmākajos gados mūsu klienti sajutīs pozitīvās pārmaiņas, jo ir likti stabili pamati klientcentrētam pakalpojumu sniegšanas modelim – iesaistot pašus klientus, precīzi apzinātas viņu vajadzības, atvērts jauns, pieejamāks klientu apkalpošanas centrs un attīstīti citi klientu komunikācijas kanāli,” saka SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Baiba Beatrise Sleže.  

 

Apzinoties, ka ēkas ir ar vienu no augstākajām CO2 emisijām un galvenie emisiju avoti Rīgā ir centralizētā siltumenerģijas piegādes sistēma un elektroenerģijas patēriņš, “Rīgas nami” izstrādās gan CO2 emisiju novērtēšanas metodiku, gan ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laikposmam līdz 2035. gadam, ietverot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas ilgtermiņa plānu.  

 

”Nozares labā prakse liecina, ka izmantojot energoefektīvus, klimatneitrālus un aprites ekonomikas risinājumus, ko esam paredzējuši uzņēmuma stratēģijā, ilgtermiņā nodrošinās mūsu pārvaldīto īpašumu vērtības pieaugumu un paaugstinās visu segmentu – pašvaldības un izglītības iestāžu, sociālo māju iemītnieku, tirgu apmeklētāju un kultūrvēsturiskajās ēkās izvietoto pasākumu centru - klientu apmierinātību,” uzsver Baiba Beatrise Sleže. 

 

Stratēģijas periodā “Rīgas nami” plāno ieviest energopārvaldības sistēmu ISO 50001. Tāpat, pārbūvējot vai atjaunojot objektus, “Rīgas nami” uzlabos vides pieejamību tajos, un, cik iespējams, uz aprites ekonomikas principiem balstīs piegāžu ķēdes. Ilgtspējīgai un aprites ekonomikas principos balstītai ēku atjaunošanai ir pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums, ko “Rīgas nami” plāno piesaistīt sadarbībā ar Rīgas domes institūcijām, jo pašvaldībai ir stratēģiska loma šajā procesā. 

 

Viens no ambiciozākajiem stratēģijas mērķiem ir saimnieciskās aktivitātes veicināšana Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus teritorijās. Kā zināms, Rīgas Centrāltirgus ir lielākais visā Eiropā un, līdzīgi kā liela daļa no “Rīgas nami”  pārvaldītajiem īpašumiem, atrodas Rīgas vēsturiskā centra – UNESCO Pasaules mantojuma vietas – teritorijā vai tā aizsardzības zonā. Mainoties patērētāju uzvedības tendencēm, nepieciešams konceptuāli pārskatīt arī tirgus darbības modeli. Savukārt Vidzemes tirgus, kas salīdzinoši nesen nonāca “Rīgas nami” apsaimniekošanā un iepriekš bija atstāts novārtā, sāk atdzimt, apvienojot tradicionālo tirgus funkciju un laikmetīgu kultūras norišu redzējumu. Tajā kopš vasaras atjaunots Nakts tirgus, organizēti Ziemassvētku tirdziņi, un tirgū iedibinātas kultūras pasākumu norises tradīcijas.  

 

Tāpēc, lai nodrošinātu mūsdienīgu tirgu attīstību, jau 2024. gadā plānots izstrādāt Rīgas Centrāltirgus telpiskās attīstības koncepciju, kā arī vienoties ar Rīgas domi par efektīvu un rīdzinieku vēlmēm atbilstošu Vidzemes tirgus darbības modeli. Primārais ir maksimāli ienesīgi attīstīt un pārvaldīt abus tirgus un vienlaicīgi pēc iespējas saglabājot Rīgas Centrāltirgus un Vidzemes tirgus kultūrvēsturisko vērtību un unikalitāti. Attiecībā uz tirgu “Latgale” ir plānots izvērtēt tā atsavināšanas iespējas. 

 

Stratēģija paredz turpmāko piecu gadu laikā uzņēmuma nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas projektos kopumā investēt 27 miljonus eiro. Lielāko investīciju apjomu “Rīgas nami”  plāno novirzīt nekustamo īpašumu uzturēšanā un attīstībā, tajā skaitā būtisku daļu novirzot tirgu infrastruktūras un energoefektivitātes attīstībā.  Rīgas Centrāltirgū plānots ieguldīt vairāk nekā 3,5 miljonus eiro un Vidzemes tirgū - ap 6 miljoniem eiro. Tāpat nozīmīgas investīcijas paredzēts veikt pārvaldītajās komercplatībās un ēku energoefektivitātē, attiecīgi 32% un 20% no kopējiem ieguldījumiem. Palielinoties Rīgas domes finansiālajām iespējām un sniegtajam finanšu atbalstam, investīciju apjoms dažādos “Rīgas namu” pārvaldītajos objektos stratēģijas periodā var mainīties.   

 

Tāpat “Rīgas nami” paredz kļūt par galveno pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldītāju sociālo dzīvokļu segmentā, 2026. gadā “Rīgas nami” publicēs korporatīvās ilgtspējas ziņojumu par 2025. gadu, ievērojot gan Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus, gan arī Ilgtspējas Grāmatvedības standartu padomes globāli piemērojamus, nozarei specifiskus standartus, kas ļaus apkopot finansiāli būtisku ilgtspējas informāciju un rādītājus nekustamo īpašumu nozarē. 

 

Ar “Rīgas namu” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2024.-2028. gadam kopsavilkumu varat iepazīties šeit.

Citas aktualitātes
“Rīgas nami” piedalās darba iespēju festivālā "Visiem!"
22.05.24

Šā gada 24. maijā SIA “Rīgas nami” piedalīsies darba iespēju festivālā "Visiem!", kur apmeklētājus iepazīstinās ar uzņēmuma darba vakancēm, kā arī aicinās praktiskā veidā iepazīt piedāvāto profesiju darba nianses. 

Vairāk
Pabeigta Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljona jumta seguma nomaiņa
23.04.24

Nule kā ekspluatācijā nodots Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona jumts, kura rekonstrukcija ilga kopš pagājušā gada rudens.

Vairāk
Notiks diskusija par Rīgas Centrāltirgus attīstības modeļiem
15.04.24

SIA “Rīgas nami” un Rīgas Centrāltirgus telpiskās attīstības  koncepcijas izstrādātājs SIA “Wealth.Investments” 18. aprīlī organizē diskusiju par Rīgas Centrāltirgus nākotnes attīstības scenārijiem un iespējamo tirgus funkciju paplašināšanos.

Vairāk